Fii diferit

Fii diferit!

Cultura sănătății și securității este unul dintre factorii cheie ai evaluării eficacității unui sistem de securitate. Aceasta înseamnă includerea principiilor și obiectivelor de sănătate și securitate între valorile fundamentale ale companiei și integrarea lor în acțiunile și deciziile de zi cu zi.
O cultură pozitivă a securității implică oferirea unui exemplu credibil pentru comportamentele și valorile pe care le promovați. O supraveghere zilnică proactivă înseamnă un angajament pe cât de vizibil, pe atât de important față de înalta prioritate a securității în organizație. Este de la sine înțeles că trebuie să fiți primul care respectă aceste reguli. Lucrătorii dumneavoastră vă vor observa comportamentul și se vor ghida în funcție de acesta pentru a decide care comportamente sunt acceptabile și care nu.
Exemplul dumneavoastră personal poate avea un impact foarte puternic într-o întreprindere mică: dacă sunteți proprietarul/administratorul unui atelier și lucrați uneori alături de ceilalți angajați, decizia de a purta, de exemplu, echipamentul de protecție va influența puternic comportamentul celorlalți lucrători.
De asemenea, dacă ocupați un post de conducere de nivel mediu sau de lider de echipă apropiat de lucrători și implicat în activitățile zilnice ale acestora, aveți ocazii importante de a conduce prin puterea exemplului personal și de a încuraja comportamentele corecte. Cu toate acestea, rolul directorilor generali și al membrilor consiliului de administrație este, de asemenea, esențial. Importanța pe care o întreprindere și personalul de conducere al acesteia o acordă sănătății și securității la locul de muncă și măsura în care managerii își folosesc autoritatea pentru a promova conformitatea cu politica și normele de sănătate și securitate sunt aspecte care motivează lucrătorii să respecte standardele stabilite de conducere.

Exemple

Exemple privind modul în care directorii își pot demonstra cu ușurință și în mod vizibil angajamentul față de sănătatea și securitatea din propria întreprindere:

 • Vizitați spațiile de producție pentru a lăuda bunele practici de sănătate și securitate și pentru a combate comportamentele nesigure prin încurajarea schimbărilor și căutarea cauzelor erorilor, cu scopul de a asigura conformitatea cu normele de sănătate și securitate. Aceste vizite pot fi utile și pentru că le oferă angajaților ocazia de a semnala eventuale probleme de sănătate și securitate.
 • Participați în mod regulat la ședințele comitetului de sănătate și securitate.
 • Introduceți subiectul sănătății și securității în muncă în timpul ședințelor de echipă.
 • Participați activ la investigarea accidentelor, a incidentelor evitate la limită, a altor incidente și a îmbolnăvirilor.
 • Menționați sănătatea și securitatea în fața unei game largi de public ori de câte ori este posibil.
 • Concentrați-vă în egală măsură asupra veștilor în materie de sănătate și securitate bune și rele, lăudând comportamentul corect și veștile bune și folosind veștile rele ca exemplu pentru a îmbunătăți situația.
 • Încurajați angajații să se implice proactiv în crearea de strategii, politici și măsuri în materie de SSM
 • Trageți la răspundere directorii, supraveghetorii și conducerea ierarhică pentru incidentele SSM.

De reținut!

Puteți crește vizibilitatea rolului de lider al SSM prin adoptarea unor coduri de conduită internă sau programe de conducere, elaborate în colaborare cu lucrătorii, precum cele din exemplul de mai jos.

Participarea lucrătorilor

Crearea și punerea în aplicare a unei culturi eficace în materie de SSM presupune participarea atât a directorilor, cât și a lucrătorilor. Un director nu are soluții la toate problemele de sănătate și securitate. În schimb, lucrătorii și reprezentanții lor știu în detaliu în ce constă munca pe care o fac și modul în care aceasta îi afectează. Din acest motiv, întreprinderile în care lucrătorii contribuie activ la inițiativele de sănătate și securitate au adeseori o rată mai redusă a riscurilor profesionale și a accidentelor de muncă.
Un studiu recent a demonstrat, de asemenea, faptul că cele mai rentabile intervenții în materie de sănătate în muncă sunt cele care asigură o înaltă implicare a lucrătorilor 7.

Sănătate și securitate

Participarea lucrătorilor la inițiativele de sănătate și securitate este un proces simplu, bidirecțional, prin care angajatorii și lucrătorii/reprezentanții lucrătorilor:

 • comunică între ei;
 • își ascultă preocupările;
 • caută și împărtășesc opinii și informații;
 • ascultă opinia fiecăruia;
 • discută diverse chestiuni la momentul oportun;
 • iau decizii împreună;
 • își arată încredere și respect reciproc.

Cunoașteți deja faptul că legea prevede ca lucrătorii să participe, să fie informați, instruiți, formați și consultați în aspecte legate de sănătate și securitate. Cu toate acestea, o participare completă înseamnă mai mult decât consultare, ceea ce înseamnă că lucrătorii și reprezentanții lor trebuie să fie implicați și în procesul decizional.

Call Now Button