Una dintre cele mai importante obligații legale ale angajatorilor în domeniul SSM este „să dispună de o evaluare a riscurilor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, inclusiv a celor referitoare la grupurile de lucrători expuși unor riscuri speciale” și să „decidă care sunt măsurile de protecție ce urmează a fi luate (…)”.
Cu toate acestea, evaluarea riscurilor NU este o simplă obligație – aceasta reprezintă fundamentul real al oricărei abordări privind gestionarea securității și sănătății și este esențială pentru asigurarea unui loc de muncă sănătos și sigur. Evaluarea riscurilor vă va ajuta să identificați măsurile corecte de prevenire a riscurilor la locul de muncă și să puneți la dispoziția lucrătorilor informațiile corecte și măsurile necesare de formare profesională.

Principalele etape și surse de informare Legea nu prevede o metodă clară de efectuare a evaluării riscurilor, dar pentru unele sectoare sau activități cu risc înalt poate fi necesară luarea în considerare a unor elemente/riscuri specifice. Legislația națională poate conține, de asemenea, cerințe mai detaliate privind conținutul și forma evaluărilor riscurilor. Există mai multe metode de efectuare a unei evaluări a riscurilor, dar, în esență, trebuie să luați în considerare eventualele surse de risc la adresa angajaților dumneavoastră și să decideți măsuri de prevenire a acestora. Acest proces presupune cele cinci etape:

 • ETAPA 1 Colectarea informațiilor
 • ETAPA 2 Identificarea pericolelor
 • ETAPA 3 Evaluarea riscului generat de pericole (estimarea probabilității și gravității consecințelor și adoptarea unei decizii privind tolerabilitatea riscului)
 • ETAPA 4 Măsuri de planificare pentru eliminarea sau reducerea riscului. Revizuirea evaluării
 • ETAPA 5 Documentarea evaluării riscurilor

Nu uitați să implicați lucrătorii și reprezentanții lor în acest proces – aceștia vă vor ajuta să înțelegeți riscurile existente. În plus, aceștia ar trebui informați în privința concluziilor evaluării și a măsurilor adoptate pe baza acestora.
Alte surse de informare includ analiza incidentelor anterioare, statistici în domeniul sănătății, precum și recomandări din partea autorităților naționale în materie de SSM și a asociațiilor sectoriale. Examinarea „incidentelor evitate la limită” este deosebit de utilă – acestea sunt evenimente care ar fi putut provoca răniri, boli sau pagube materiale, dar, din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Incidentele evitate la limită se produc frecvent la locul de muncă, dar sunt adeseori ignorate.
Cu toate acestea, astfel de incidente pot fi considerate lecții gratuite pentru prevenirea producerii unor accidente în viitor. Astfel, colectarea de informații privind incidentele evitate la limită și analizarea lor în scopul pregătirii unor măsuri corective adecvate reprezintă o bună practică de promovare a securității la locul de muncă.

Este necesar un consultant extern?

Este necesar un consultant extern?

Evaluarea Riscurilor Brasov – Dacă întreprinderea dumneavoastră nu deține competențele necesare, trebuie să contactați un expert extern în materie de sănătate și securitate pentru a organiza activități SSM în cadrul întreprinderii dumneavoastră și pentru a efectua o evaluare a riscurilor. Dar, în majoritatea cazurilor, acest lucru nu ar trebui să fie necesar. Un proces direct, bazat pe decizii raționale, care nu necesită competențe specializate sau tehnici complicate, este suficient pentru majoritatea întreprinderilor. De exemplu, o evaluare a riscurilor pe cont propriu cu ajutorul unui instrument online gratuit va însemna nu doar o economie de bani, ci și o reconfirmare a faptului că ați luat în considerare toate aspectele importante.

Totuși, expertiza externă poate fi necesară în anumite situații, cum ar fi:

 • nevoia de a evalua riscuri mai puțin evidente, precum cele din sisteme tehnice de înaltă complexitate;
 • examinarea în detaliu a unor riscuri specifice;
 • stabilirea unei măsuri tehnice noi de reducere a riscurilor. Dacă este necesar să apelați la expertiză externă;
 • asigurați-vă că utilizați experți având calificările și competențele corecte și verificați dacă activitatea acestora este reglementată de legislația națională;
 • implicați lucrătorii sau reprezentanții lor în decizia finală privind persoana responsabilă pentru evaluarea riscurilor, precum și sfera și modul de urmărire a efectelor acestei evaluări.

Situațiile de muncă și activitățile care pot presupune riscuri

Pregătirea evaluării riscurilor ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte legate de situații de muncă și activități. Țineți cont: această listă nu este exhaustivă.

• modul de utilizare a echipamentului de lucru, precum unelte și mașini;
• practicile de lucru și dispunerea spațiului de lucru;
• utilizarea energiei electrice;
• substanțe periculoase, precum vapori, pulberi, substanțe chimice;
• agenți fizici, precum zgomot, vibrații, radiații;
• agenți biologici, precum mucegaiuri, bacterii, viruși;
• factori de mediu, precum iluminare, temperatură, umiditate sau ventilare inadecvate;
• factori umani, precum modul de proiectare a echipamentelor și a locului de muncă;
• factori psihologici care pot conduce la stres, violență, comportament agresiv;
• organizarea muncii și măsuri de „ordine internă”;
• activități repetitive, forțate sau dificile sau poziții incomode care pot conduce la afecțiuni musculo-scheletice;
• alți factori, precum pericole generate de lucrul împreună cu alte persoane, cu animale, condiții climatice etc.

Lucrătorii vulnerabili și alte persoane

La efectuarea unei evaluări a riscurilor trebuie să acordați atenție și lucrătorilor care este posibil să fie mai vulnerabili precum și celorlalte persoane aflate la sediul dumneavoastră: contractanți, vizitatori, membri ai publicului. De cele mai multe ori, măsurile de reducere a riscurilor la care sunt expuși lucrătorii vulnerabili se vor dovedi benefice pentru întregul personal.

LUCRĂTORI EXPUȘI UNOR RISCURI MAI MARI
 • lucrători cu dizabilități
 • lucrători migranți
 • lucrători tineri și vârstnici
 • femei însărcinate și mame care alăptează
 • personal necalificat sau neexperimentat
 • lucrători la întreținere
 • lucrători imunocompromiși
 • lucrători cu afecțiuni medicale existente, precum bronșită
 • lucrători supuși unor tratamente care le pot crește vulnerabilitatea la rănire

Ierarhizarea riscurilor și măsuri ulterioare

Ierarhizarea riscurilor și măsuri ulterioare

După ce ați identificat pericolele și persoanele pe care le afectează, trebuie să evaluați și să ierarhizați riscurile. Trebuie, de asemenea, să verificați dacă există obligații legale specifice – de exemplu, în ceea ce privește particularitățile evaluării riscurilor, informării sau formării lucrătorilor etc. în legătură cu un anumit risc, sector de activitate sau cu o anumită categorie de lucrători.
Atunci când puneți în aplicare măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor dumneavoastră, trebuie să luați în considerare următoarele principii generale de prevenire:

 • evitarea riscurilor;
 • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 • combaterea riscurilor la sursă;
 • adaptarea muncii la lucrător, în special în ceea ce privește configurarea locului de muncă, selectarea echipamentului de lucru și a metodelor de lucru și de producție, cu scopul principal de a atenua munca monotonă;
 • înlocuirea proceselor periculoase cu alternative nepericuloase sau mai puțin periculoase;
 • adaptarea la progresul tehnic;
 • înlocuirea proceselor periculoase cu alternative nepericuloase sau mai puțin periculoase;
 • dezvoltarea unei politici generale coerente de prevenire, care includ tehnologia, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor legați de mediul de lucru;
 • acordarea unei priorități măsurilor de protecție colective în raport cu măsurile de protecție individuale (de exemplu, controlul expunerii la vapori prin asigurarea unei ventilări locale în locul utilizării măștilor de gaze);
 • eforturi de îmbunătățire a nivelului de protecție.

Evaluarea riscurilor și măsurile preventive și de protecție rezultate nu au un caracter definitiv. Monitorizați eficacitatea măsurilor luate, adaptați planul atunci când este necesar și căutați noi riscuri în caz de schimbare a activităților/locului de muncă.

Documentarea evaluării riscurilor

Evaluarea Riscurilor Brasov – Conform legii, aveți obligația de a nota rezultatele evaluării riscurilor și a măsurilor de protecție și de a păstra un document scris pentru consultare ulterioară, această cerință fiind justificată. Acest document poate fi utilizat pentru a le demonstra lucrătorilor, sindicatelor și inspectorilor de muncă faptul că ați adoptat decizii în cunoștință de cauză privind riscurile și metodele de combatere a acestora. Se va dovedi, de asemenea, un instrument util pentru a monitoriza punerea în aplicare a măsurilor planificate. Nu există cerințe specifice privind conținutul acestui document, dar ar trebui incluse elemente precum:

 • numele și funcția persoanei (persoanelor) care efectuează evaluarea;
 • pericolele și riscurile identificate;
 • grupul de lucrători care se confruntă cu riscuri specifice;
 • măsurile necesare de protecție – data planificată a introducerii, responsabilul pentru aplicarea acestora și modul de monitorizare a progreselor;
 • informații privind implicarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora în procesul de evaluare a riscurilor.

Pentru oferte sau mai multe informații
nu ezitați să ne contactați!

Pentru oferte sau mai multe informații nu ezitați să ne contactați!

  Alegeți serviciile dorite*:


  Call Now Button