Servicii de Cercetare Accident Brasov

Ce servicii include cercetarea de accidente de muncă?

Comunicarea evenimentului la ITM

Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Cercetarea evenimentului

Cercetarea se face imediat dupa comunicare. Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Angajatorul are obligatia sa numeasca de indata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.

Ce va cuprinde dosarul de cercetare a evenimentului?

Intocmirea procesului Procesul-verbal de cercetare cu referire la urmatoarele documente care faca cuprinsul dosarului, si anume:

 • Adresa inaintare dosar de cercetare catre ITM
 • Copie contract de prestari servicii cu serviciul extern de prevenire si protectie.
 • Copie act aditional la contract de prestari servicii
 • Copie certificat de abilitareal serviciului extern de prevenire si protectie.
 • Decizie de constituire a comisiei de cercetare a evenimentului
 • Fisa de comunicare a evenimentelor
 • Adresa inaintare dosar de cercetare catre ITM
 • Copie contract de executie lucrari de constructie
 • Nota de constatare la fata locului
 • Certificat de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
 • Certificat constatator emis de Registrul Comertului
 • Copie carte de identitate accidentat
 • Copie Contract individual de munca
 • Copie Act aditional la Contract individual de munca
 • Copie- Fisa postului
 • Copie- Anexa la fisa postului
 • Fotografii de la locul accidentului
 • Declaratie accidentat
 • Declaratie accidentat tehno-redactata
 • Declaratie Administrator societate
 • Declaratie Administrator societate tehno-redactata
 • Declaratie martor nr 1
 • Fisa de expunere la riscuri
 • Declaratie martor nr 1 tehno-redactata
 • Declaratie martor nr 2
 • Declaratie martor nr 2 tehno-redactata
 • Copie Decizie de acordare primul ajutor
 • Foaie de observatie clinica generala
 • Bilet de externare/scrisoare medicala
 • Copie adresa pentru solicitarea eliberarii fisei cu diagnosticul de internare.
 • Copie Certificat concediu medical
 • Proces verbal de predare primire EIP
 • Plan propriu de ssm
 • Copie fisa individuala instructaj SSM
 • Copie fisa de aptitudine

Ați avut parte de un accident la locul de muncă? SSM Advice se va ocupa de tot ce înseamnă cercetarea accidentului și întocmirea actelor necesare!

Pentru oferte sau mai multe informații
nu ezitați să ne contactați!

Pentru oferte sau mai multe informații nu ezitați să ne contactați!

  Alegeți serviciile dorite*:


  Call Now Button