Soluții eficiente

O bună sănătate și securitate sunt benefice pentru orice companie!

Îmi revine deosebita plăcere de a vă ajuta, în rolul dumneavoastră de angajatori, să gestionați cu succes securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în conformitate cu legislația UE. Măsurile referitoare la o stare bună de sănătate și securitatea la locul de muncă pur și simplu au sens. Indiferent dacă sunteți responsabil de conducerea unei firme multinaționale sau proprietarul unei microîntreprinderi, mai puține accidente la locul de muncă și mai puține cazuri de boală au ca efect direct rezultate mai bune pentru societatea dumneavoastră. Locurile de muncă sănătoase și sigure sporesc motivația și angajamentul personalului. O situație bună în materie de sănătate și securitate reprezintă, de asemenea, o carte de vizită excepțională pentru societatea dumneavoastră, care vă poate ajuta să atrageți talente, clienți și investitori noi. În urma recentei evaluări a legislației UE în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), am aflat că, din păcate, punerea în aplicare a legislației nu funcționează întotdeauna în practică. Mult mai multe accidente și boli ar putea fi prevenite în cadrul societăților europene.

contact@protectiamuncii-brasov.ro

Tel: 0747 78 47 47

De ce SSM ADVICE?

Oferim servicii de înaltă calitate, care sunt ușor adaptate nevoilor fiecărei companii și domenii de activitate!

Evaluarea ne-a arătat că este nevoie de informații și instrumente mai multe și mai bune pentru a sprijini punerea în aplicare eficace a normelor SSM în toate societățile europene – indiferent dacă sunt mari sau mici. Vestea bună este că gestionarea SSM nu trebuie să fie complexă! Măsuri simple pot adesea îmbunătăți în mod semnificativ securitatea și sănătatea în muncă. În plus, deseori nu este nevoie de cunoștințe de specialitate pentru a putea identifica riscurile potențiale și a decide modul de a le aborda. De obicei, bunul simț este suficient în acest sens. Cu toții împărtășim același interes: securitatea și sănătatea în muncă ne privesc într-adevăr pe toți!

Responsabilitățile unui angajator!

În calitate de angajator, sunteți deja la curent cu faptul că aveți o responsabilitate legală de a vă proteja lucrătorii împotriva riscurilor în materie de sănătate și securitate în muncă (SSM). Cu toate acestea, SSM nu se limitează doar la respectarea legii și reprezintă mai mult decât o simplă sarcină administrativă. Este, fără doar și poate, o componentă esențială a unei bune gestiuni a afacerilor.
Succesul întreprinderii dumneavoastră este, mai întâi de toate, succesul oamenilor care vă sunt angajați: este o combinație a competențelor, talentului, angajamentului și efortului acestora. Iată de ce trebuie să atrageți și să recrutați cei mai buni oameni, să investiți în formarea lor, să le încurajați dezvoltarea profesională și să vă asigurați că au un salariu suficient pentru a vă rămâne alături. Aveți nevoie ca ei să rămână motivați. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un scop care face parte din aceeași investiție. Aplicarea unor bune practici în domeniul SSM înseamnă reducerea riscului ca cel mai bun mecanic pe care îl aveți să se rănească grav într-un accident, ca proiectantul cel promițător să nu poată lucra săptămâni la rând din cauza epuizării, iar contabilul cel experimentat să înceapă să facă greșeli deoarece suferă de dureri permanente de spate. Experiența demonstrează că fiecare ron investit în SSM de un angajator va produce un câștig de peste doi roni în viitor.

Importanța reduceri
accidentelor de muncă

Evitarea pierderilor și întreruperilor de producție, concediilor medicale, deteriorării echipamentelor și a imaginii întreprinderii, dar și evitarea costurilor administrative și juridice sunt doar câteva dintre posibilele beneficii pe care întreprinderile le pot obține de pe urma reducerii incidenței accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Bunele proceduri în cadrul SSM sunt importante pentru întreprinderile mari, dar esențiale pentru cele mici.

Call Now Button