Servicii profesionale

Măsuri preventive 2

Prevenirea ca
principiu-cheie

Dacă cineva a fost grav rănit sau a decedat în urma unui accident sau dacă a fost expus la o substanță periculoasă în urma căreia se îmbolnăvește de cancer, este deja prea târziu. Răul a fost făcut. Este mult mai bine pentru lucrători și pentru întreprindere să ia măsuri înainte de a se întâmpla ceva rău, să anticipeze riscul și să îl prevină. Din acest motiv, prevenirea este un concept cheie și principalul obiectiv al SSM.

  • Măsuri preventive
  • Viziunea zero accidente
  • Măsuri de protecție
  • Măsuri de atenuare

Măsuri preventive

Măsurile preventive urmăresc reducerea riscului de producere a unui accident de muncă sau de apariție a unei boli profesionale. Măsurile preventive pot fi de două tipuri:

Măsuri tehnice

Menite să acționeze direct asupra sursei de risc, în scopul eliminării, reducerii sau înlocuirii acesteia. Un posibil exemplu de măsură tehnică este spălarea cu apă a depunerilor de praf pentru a preveni expunerea la particulele de siliciu;

Măsuri organizaționale sau administrative

Au rolul de a schimba comportamente și atitudini și de a promova o cultură pozitivă a securității. Factorii dăunători sunt în mare măsură legați de tipul proceselor, tehnologiilor, produselor și echipamentelor de la locul de muncă, dar pot fi influențați și de modul de organizare a muncii. Măsurile preventive trebuie să fie completate de măsuri de protecție și de atenuare.

Viziunea zero accidente

Viziunea Zero accidente se bazează pe convingerea că toate accidentele pot fi prevenite. Viziunea Zero este o filosofie mai degrabă decât un obiectiv cantitativ: conform principiului aflat la baza acesteia, nimeni nu ar trebui să fie rănit sau ucis într-un accident. Oamenii fac greșeli, dar acestea nu ar trebui să conducă la răniri. Acesta este unul dintre motivele pentru care, cu ocazia planificării oricărui mediu de lucru sau de viață, trebuie să se pună accentul pe securitate.

Măsuri de protecție

Măsurile de protecție trebuie să fie în primul rând colective. Măsurile individuale pot fi considerate o alternativă dacă aplicarea soluțiilor colective nu este posibilă sau nu este eficace.

Măsuri colective

Menite să delimiteze sau să izoleze riscul, de exemplu prin utilizarea unor bariere fizice, a unor măsuri organizaționale sau administrative pentru diminuarea duratei expunerii (rotația posturilor, perioade limită de lucru, indicatoare de securitate);

Măsuri individuale

Echipamentele individuale de protecție adecvate (EIP) menite să protejeze lucrătorii

SSM ADVICE

Măsuri de atenuare

În sfârșit, trebuie avute în vedere măsuri de atenuare, pentru a reduce gravitatea daunelor asupra echipamentelor și a prejudiciilor asupra angajaților și a publicului. Astfel de măsuri includ:

01
planul de urgență
întocmirea planului de urgență
02
planul de evacuare
întocmirea planului de evacuare
03
sistemele de avertizare
(alarme, lumini intermitente)
04
testarea
procedurilor, exercițiilor și simulărilor de urgență, a sistemelor de stingere a incendiilor
05
planul de reintegrare
la locul de muncă
Call Now Button