Servicii Protectia Muncii Brasov

Plan de prevenire si protecție

Prevenirea reprezinta o notiune esentiala in domeniul SSM, referitoare la ansamblul de dispozitii sau masuri luate sau prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale.

Protecția Muncii Brașov

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia de a intocmi un plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice societatii.
Planul de prevenire și protecție este obligatoriu pentru firme, conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și normelor sale de aplicare. Documentul trebuie întocmit în baza evaluării riscurilor de SSM.

Servicii Protectia Muncii Brasov

Ce curpinde planul de protecție?

Potrivit legii, planul cuprinde măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, iar angajatorii trebuie să-l aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice firmei. În același timp, angajatorii trebuie să se asigure că salariații cunosc măsurile din plan și că le pun în aplicare.

Servicii Protectia Muncii Brasov – Esențial este ca măsurile din planul de prevenire și protecție să fie monitorizate și îndeplinite, iar planul în sine să fie actualizat constant. Această activitate face parte din obligațiile persoanelor care se ocupă la firmă de prevenire și de protecție.

In normele Legii SSM scrie că actualizarea planului de prevenire și protecție se face „ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor de muncă”, dar și „la apariția unor riscuri noi și în urma producerii unui eveniment”.

Planul de prevenire și protecție se supune analizei lucrătorilor și/sau reprezentanților lor sau comitetului de securitate și sănătate în muncă, după caz, și trebuie să fie semnat de angajator- este punctat în norme, unde mai scrie că planul trebuie să conțină un număr minim de elemente, printre care riscurile identificate, măsurile ce trebuie luate și termenele de implementare. Unde există un comitet de SSM, angajatorul trebuie să prezinte, cel puțin o dată pe an, un raport scris cu situația SSM la nivel de firmă, măsurile luate și eficiența lor în anul încheiat, dar și propunerile pentru următorul an.

Angajatorii care nu isi respecta obligatia de intocmire a planului de prevenire si protectie vor fi sanctionati cu amenzi de la 5.000 de lei, pana la 10.000 de lei, in temeiul art. 39, alin (2) din Legea nr. 319/2006.

Pentru oferte sau mai multe informații
nu ezitați să ne contactați!

Pentru oferte sau mai multe informații nu ezitați să ne contactați!

    Alegeți serviciile dorite*:


    Call Now Button